Temperatuuri muutus keskkonnas mõjutab oluliselt looma käitumist. Lüpsilehmale sobiv temperatuuride vahemik (termoneutraalne tsoon) on −5 °C kuni +21 °C ning kui tegu on madalamate või kõrgemate temperatuuridega, toob see kaasa muutusi tavapärases käitumises – keha energeetiline tasakaal häirub. Seega on tavaline, et suvised õhutemperatuurid põhjustavad lüpsilehmale kuumastressi, millega kaasneb ka toodangu vähenemine. Kuumastress tekib siis, kui väline õhutemperatuur on kõrgem (samal ajal on suur ka õhuniiskus) looma termilisest mugavustsoonist, st välistemperatuuri „koormus“ on suurem kui looma võime liigsest kehasoojusest vabaneda. Arvatakse, et kuumastressi suhtes on eriti tundlikud suuretoodangulised ja multipaarsed lüpsilehmad. Kuumastress tekib loomal siis, kui õhutemperatuur on vahemikus 24−27 °C.

Ühe kraadi (°C) õhutemperatuuri tõusuga (optimaalsest kõrgema õhutemperatuuri korral) kasvab lehma veetarve ligikaudu 1,5 liitrit.

Allikas: Loomade heaolu. Õpik kõrgkoolidele

Loe edasi:

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/3857/Loomade%20heaolu%20170%20X%20240%20veeb.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vaata lühivideot - Managing Heat Stress in Dairy Cows:

https://youtu.be/4scOZg5DzU8