Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Milliste põllumajandusloomade kasvatamisel on pikkade põuaperioodide mõju kõige suurem?