1. aasta suve põud avaldas tohutut mõju enamikule Põhjamaade piimatootmisettevõtetele. Paljudes taludes oli silo otsas ja nad pidid ostma lisasööta. Mõned loomakasvatajad kompenseerisid sööda puudust teravilja tervikkoristusega, kuid nüüd peavad nad kandma teravilja ostmise kulud väga kõrgete hindadega. Suve jooksul ja pärast seda arutasid paljud põllumehed veeteemat: räägiti kastmisest, aga ka loomade joogiveele juurdepääsu tagamisest. Karja suurenemisega muutub nõudlus üksikutele kaevudele üsna kõrgeks. Enamikes põhjamaades on põllumehed harjunud hea juurdepääsuga veele, kuid kliimamuutuste mõjul ei pruugi see tulevikus enam nii olla.

Loe lisaks ja vaata videot ”Lambakasvataja sõnul võib tänavune söödapuudus viia loomade tapamajja saatmiseni”:

https://www.err.ee/858475/lambakasvataja-sonul-voib-tanavune-soodapuudus-viia-loomade-tapamajja-saatmiseni