Koristuskonveier.

Koristusmasinate täielikuks koormamiseks ja tööde paremaks korraldamiseks on pikk koristusperiood parem, kuid iga sordi valmimisperiood vahaküpsuse lõpust täieliku täisküpsuseni vältab normaalsetes tingimustes 7–10 päeva. Selle aja jooksul ei ületa kaod tavaliselt 100 kg/ha ning seda perioodi võib lugeda sordile omaseks koristusajaks. Koristusaja sujuvaks kulgemiseks peaksid kultuurid ja sordid valmima järjekorras, siis jõutakse nad koristada optimaalsel ajal. Enam-vähem keskmiste meteoroloogiliste tingimustega aastatel saavad varajased teraviljasordid Eestis täisküpsuseks juuli lõpul või augusti algul. Ilmastikutingimused võivad valmimisperioodi kümme või rohkem päeva varasemale või hilisemale ajale nihutada. Koristusmasinate ja kuivatite võimsusest olenevalt tuleb reguleerida kultuurirühmade külvipinda nii, et koristamine toimuks katkematult. Seepärast on juba kevadkülvil vaja kavandada koristuskonveier. Koristuskonveieri kavandamine on võimalik siis, kui kasvatatakse erineva kasvuajaga sorte. Mõningal määral saab viljade valmimist mõjutada ka agrotehniliste võtetega (külviaja reguleerimisega). (Taimekasvatus. Koostaja E. Reimets. 1986).