Orgaaniline aine muldaviimine suurendab mullaviljakust:

*Paraneb taimede toitainetega varustatus (mineraliseerumine)

*Bioloogiline aktiivsus suureneb. Paraneb struktuursus ja struktuuri stabiilsus

Struktuuri tekkes on olulised makroorganismid (eelkõige hooghännalised ja vihmaussid), eriti aga mikroorganismid (seened, bakterid).

Glomaliin – glükoproteiin (arbuskulaarne mükoriisa,Glomales)

*Paraneb mulla filtreerimis- ja puhverdusvõime

*Poorsus suureneb

*Veemahutavus suureneb (orgaanilise aine vee sidumisvõime on tunduvalt suurem, kui mulla mineraalosal)

*Neelamismahutavus suureneb (seega paraneb toitainete sidumine ja väljaleostumine väheneb)

*Toimub bioloogiline murenemine

*Lisanduvad huumusained kasvustimulaatoritena.