Liblikõielised on keskkonnasäästliku põllumajanduse võtmekultuurid, mida tuleks kasvatada majandis 30% pindalal. Tavatootmises on tulukultuuride kasvatamisele keskendumisega ja külvikorra põhimõtete eiramisega seonduvalt avaldunud mitmeid probleeme, nagu huumusesisalduse vähenemine, mullaerosioon, toitainete ja agrokemikaalide leostumine jne. Liblikõieliste kasvatamine aitab neid riske vähendada.

Stein-Bachinger, K. Reckling, M., Granstedt, A. 2013. Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus. Juhend tootjatele ja nõustajatele.