Talvitumist aitavad parandada:

Külmakindlamate sortide valik.

Varasem taliviljade külv - varasemad külvid tagavad elujõulisemate taimede arengu (nt talinisu alustab võrsumist juba sügisel)

Taimede töötlemine kasvuregulaatoritega (nt taliraps), fungitsiididega (nt talinisu) ja biopreparaatidega.

Optimaalsete väetisekoguste kasutamine.

Minimeeritud, otsekülvi ja ribakülvi kasutamine. Eelneva kultuuri kõrretüü aitab lund koguda ja suuremate miinuskraadide juures talvitumine parem.

Täiuslikumate mullaharimisriistade ja külvikute kasutamine.

Nt külvik Horch Fokus mulda kobestades soodustab mulda kobestades parema talirapsi juurekava, viib väetiste taimedele sobivasse sügavusse,

moodustab sellise külvivao, mis aitab kaasa paremale talvitumisele.Viljelusviisi, kus võrreldes tavapärase künnipõhise harimise asemel, on pinnase harimine vähemintensiivsem, nimetatakse minimeeritud mullaharimiseks.

Minimeeritud mullaharimisele üle minnes peab arvestama, et mõjud on pikaajalised, ning nende avaldumine võib aega võtta aastaid. Minimeeritud mullaharimine parandab mulla struktuursust ja suurendab mulla elustikku, näiteks vihmausside arvukust, samal ajal vähendades kulutusi hektarile (Tammet al.2012).

Otsekülvi tehnoloogiaall tuntakse süsteemi, kus seeme külvatakse põllule ilma eelneva mullaharimiseta otse eelneva kultuuri järgi. Otsekülvi üks suurimaid eeliseid minimeeritud harimise ees on otsekülvikute võime külvata suurepäraselt ka väga paksu orgaanilise aine kihi sisse, see tuleneb otsekülvikute seemendite ehitusest ja survest. (Viil, P.2017. Minimeeritud mullaharimine ja otsekülv.) Suurel osal maailmast on vee kättesaadavus saaki piiravaks teguriks. Otsekülv säilitab idanemiseks vajalikku niiskust ning jätab aurumist takistavad koristusjäägid pinnale. (https://www.vaderstad.com/ee/know-how/mullaharimissusteemid/otsekulv/)

Ribasharimiseson kombineeritud minimeeritud harimine ja osaliselt otsekülv. Põllul haritakse ainult neid ribasid, kuhu kultuurid külvatakse, mille läbi välditakse mulla liigset liigutamist ja säilitatakse mullaelustiku elutingimused .

  1. Pikk kõrretüügas kaitseb mulda läbikuivamise ja erosiooni eest.
  2. Pinnale jäetud taimejäänused tõkestavad aurustumist mullast.
  3. Segamata muld varustab taimi hädavajaliku kapillaarveega, et tagada võimalikult kiire idanemine.
  4. Kultiveerimata mullas on taimedele koheselt kättesaadavaid toitained, hapnikku ja vett, mis soodustab kiiret juurte arengut.
  5. Ribakülvikuga külvates on tagatud seemnete hea kontakt mullaga, küllaldaselt kiiresti omastatavaid toitaineid ja niiskust. See tagabki seemnete kiire idanemise ja kasvu, et saavutada maksimaalne saagipotentsiaal juba kasvu algfaasis.