Loomade karjatamisel on soovitatav kuumastressi vältimiseks rajada looduslike varjualuste puudumise korral ajutised kergehitised. Kuigi senised uurimused ei kinnita üheselt looma heaolu vähenemist varjualuse puudumise tõttu, on täheldatud, et loomad eelistavad pigem varju. Lisaks on soovitatav paigutada joogianumad varjualuste alla või lähedusse.

Allikas: Loomade heaolu. Õpik kõrgkoolidele

Loe edasi:

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/3857/Loomade%20heaolu%20170%20X%20240%20veeb.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vaata lühivideot - Managing Heat Stress in Dairy Cows:

https://youtu.be/4scOZg5DzU8