Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Äärmuslike kliimasündmuste sagenemine (nt. tugev tuul, tormid, tromb jm) suurendab elektrikatkestusi ja automaatikaseadmete töö häired. Kuidas peaksid loomakasvatusettevõtted end selliste probleemide vastu kindlustama?