Varugeneraatoritena on kasutusel bensiini-, diisel-, gaasi- või traktori jõuvõtuvõllilt toimivad generaatorid. Diiselgeneraatorid tuleb suurematel võimsustel lugeda parimaks variandiks. Maapiirkondades tuleb arvestada võimalusega, et läheduses asuvast tanklast ei pruugi katkestuse ajal kütust saada ja seega pikeneb tankimisele kuluv aeg. Varugeneraatorite puhul tuleb kütusevaru hindamisel arvestada vähemalt 8-24 tunniste, abikaugetes piirkondades aga kuni 72 tunniste katkestustega.

Allikas: Elektrivõrgu klientide elektripaigaldiste ühe ja kahepoolse toite mõju analüüs varustuskindlusele

Loe lisaks:

https://www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/ettevottest/uuringud/Elektrivorgu_klientide_elektripaigaldiste_yhe_ja_kahepoolse_toite_moju_analyys_varustuskindlusele.pdf