Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Millised loetletud meetmetest on sobivad, et tagada loomadele piisavalt sööta ka põuastel aastatel?