Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Kuidas on võimalik parandada viinapuude talvekindlust?