Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Millised loetletud meetmetest on sobivad, et tagada viinamarjade kvaliteetne saak igal aastal?